Semináře Pránického léčení

Základní informace a popisy seminářů

Základní informace

Moderní Pránické léčení představil světu Mistr Choa Kok Sui, který práci s energií bral z vědeckého hlediska. Přes 20 let se věnoval hluboké analýze, testování a ověřování energetických léčících technik a meditací všech různých směrů a vytvořil z nich velice jednoduchý, efektivní a bezpečný energetický a duchovní systém, který se již rozšířil skoro po celém světě a nadále se šíří.

Pránické léčení pracuje s 11 hlavními čakrami v energetickém těle a dalšími vedlejšími čakrami. 

Každá hlavní čakra je zde důkladně popsána: 

  • Fyzická funkce - jaké orgány a části těla řídí a energetizuje daná čakra
  • Emoční a mentální funkce - jaké emoce a mentální nastavení jsou skrze danou čakru projevovány
  • Duchovní funkce - některé čakry mají i duchovní funkce a jejich hlubší význam je vysvětlen na pokročilých seminářích
  • Dále jsou popsány a vysvětleny i spojitosti mezi různými čakrami na základě výše zmíněných funkcí

Pránické léčení takto předává ucelené, ověřené informace, které můžete využít ve všech oblastech svého života.

Pránické léčení je rozdělené do několika úrovní. To je velice důležité, léčitel tak má postupný přísun informací a může pomocí praktikování léčení získávat zdravé sebevědomí, které je velice důležité, zkušenosti a ověřovat si informace a postupy, které získal na semináři.

Pránické Léčení je mostem k duchovnu - Mistr Choa Kok Sui

Je zde několik základních bodů, které specifikují pránické léčení a bylo tak cíleně vytvořeno.

Při léčení:

  • dbáme na energetickou hygienu
  • postupujeme podle stanovených pravidel, které zaručují bezpečnost na obou stranách
  • nepoužíváme svoji energii při léčení, používáme energii z okolí
  • léčíme pomocí ověřených protokolů pro léčení, nemůžeme tedy ublížit a protokoly fungují, i když léčitel např. necítí dobře energii či ji necítí vůbec

Většina lidí cítí energii hned na poprvé, je ale možné, že ji cítit nebudeš. Nic si z toho nedělej, praktikování zcitlivování a práce s energií postupně otevře Tvé dovednosti, chce to vytrvat.

Léčení je aktivní meditace. Léčení je meditace v pohybu                                                                                         - Mistr Choa Kok Sui

V Pranic Healing se prána používá k normalizaci energie těla a tím k urychlení přirozené schopnosti těla se uzdravit.

Základní Seminář Pránického Léčení
Základní Seminář Pránického Léčení

V základním semináři se naučíme, jak cítit energii pomocí dlaní, práci s energií jako je odstraňování použité energie a doplnění nové energie do těla. Energetickou hygienu. Vysvětlíme si Zákon karmy a budeme praktikovat úžasnou Meditaci Spojených Srdcí, která působí velice blahodárně na všechny aspekty Naší Bytosti. 

Více se lze dočíst zde.
Nadcházející semináře.

Pokročilý Seminář Pránického Léčení
Pokročilý Seminář Pránického Léčení

Při získání sebedůvěry při léčení a určitého zlepšení této dovednosti přichází na řadu pokročilý seminář, kde se naučíme používat barevné prány. Každá barevná prána má své vlastnosti a tak lze ještě efektivněji a rychleji léčit akutní zranění či těžší nemoci. Dále se dozvíte mnoho zajímavých informací a vše začne ještě více zapadat do krásné, barevné mozaiky. 

Více se lze dočíst zde.

Pránická Psychoterapie
Pránická Psychoterapie

V prvních dvou seminářích se věnujeme hlavně problémům fyzického těla. V pránické psychoterapii se učíme léčit emocionální bolesti, závislosti a mentální nemoci a poruchy. Naučíme se zde více o aspektech, které Nás negativně ovlivňují a jak je efektivně odstranit z Našeho energetického systému.

Vice se lze dočíst zde.

Pránické léčení krystalem
Pránické léčení krystalem

Na semináři pránické léčení krystalem, díky vlastnostem krystalů, získáváme do ruky mocný nástroj na rychlejší a efektivnější léčení, které využijeme hlavně při léčení těžkých fyzických úrazů, nemocí a psychoterapii.

Více se lze dočíst zde.

Pránická Sebeobrana
Pránická Sebeobrana

Seminář pránické sebeobrany nám odhalí, jak pomocí energie, krystalů a rostlin vytvářet štíty a chránit tak sebe, svoji rodinu, majetek a okolí před psychickými útoky či energetyckým znečištěním.

Více se lze dočíst zde.

Pránický Face Lift a Úprava Těla
Pránický Face Lift a Úprava Těla

Na semináři pránický face lift a úprava těla se naučíme, jak pomocí veliké síly krystalů odstraňovat vrásky a tuk z těla. Jak modelovat tělo, tedy zmenšovat, zvětšovat a zpevňovat jakékoliv jeho části.